• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Bộ phận văn phòng:
  - Thứ Hai - Thứ Sáu:                        09:00-17:00

  Bộ phận lãnh sự: 
  - Thứ hai và thứ năm:                       09.30-12.00 và 14.30-17.00
  - Thứ ba, thứ tư và thứ 6:                 09.00-12.00 và 14.30-17.00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2017

  Tháng 1
  - Ngày 01 và ngày 02 tháng 01 năm 2017: Tết Dương lịch
  - Ngày 26 đến ngày 30 tháng 01 năm 0217: Tết Âm lịch

  Tháng 2

  - Ngày 01 tháng 02 năm 2017 (Tết âm lịch)

  Tháng 4

  - Ngày 06 tháng 04 năm 2017 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Ngày 30 tháng 04 năm 2017 (Ngày Giải phóng miền Nam)
  Tháng 5

  - Ngày 01 và ngày 02 tháng 05 năm 2017 (Ngày Quốc tế Lao động và nghỉ bù)

  Tháng 9

  - Ngày 02 đến ngày 04 tháng 09 năm 2017 (Ngày Quốc khánh Việt Nam và nghỉ bù)

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​