​​​​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC


THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bộ phận văn phòng:
- Thứ Hai - Thứ Sáu:                        09:00-17:00

Bộ phận lãnh sự: 

ĐT LCH HN ONLINE LÀM TH TC LÃNH S

       1. Cách thức đặt hẹn nộp hồ sơ theo các bước sau:

​​​​​                       i. Truy cập vào trang web https://vnembassy.setmore.com

                       ii. Chọn loại hình thủ tục lãnh sự cần thực hiện

                       iii. Chọn ngày và giờ cần đến Đại sứ quán để nộp hồ sơ

                       iv. Điền các thông tin cơ bản theo yêu cầu

                    ​ v. Mang theo phiếu hẹn (được hệ ​thống gửi qua email) đến Đại sứ quán theo đúng ngày giờ hẹn để nộp hồ sơ.

        2. Cách thức nhận kết quả hồ sơ:

        Hồ sơ được trả theo ngày ghi trên phiếu hẹn, trong trường hợp quá ngày ghi trên phiếu hẹn, đề nghị đặt lịch đến lấy trên trang đặt lịch trên.

       3. Các vấn đề cần lưu ý

               - Từ ngày 11/5/2020 trở đi chỉ các trường hợp đã đặt hẹn online mới được nộp hồ sơ lãnh sự.

               - Công dân vui lòng chỉ đặt một lần hẹn cho một hồ sơ lãnh sự. Trường hợp đặt lịch hẹn trùng sẽ bị hủy bỏ.

               - Công dân cần hoàn thiện hồ sơ trước để giảm thời gian nộp hồ sơ. Trường hợp chưa hoàn thiện cần phải đến trước giờ hẹn 20 phút để đảm bảo được nộp hồ sơ đúng theo giờ hẹn đã đăng ký.

              - Các hồ sơ liên quan đến chứng tử sẽ được nhận và xử lý vào bất kỳ thời gian nào. Các trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét cụ thể theo từng trường hợp riêng.

GIỜ MỞ CỬA BỘ PHẬN LÃNH SỰ:

           1. GIỜ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

            - THỨ HAI:                                           9:30 – 12:00

            - THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM:         9:00 – 12:00

           2. GIỜ TRẢ HỒ SƠ:                            14:30 – 17:0THỨ 2, THỨ 3, THỨ 4, THỨ 5 

NGÀY ĐÓNG CỬA: THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC


CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC NĂM 2024

 2024 베트남과 한국 공휴일

VIETNAMESE AND KOREAN PUBLIC HOLIDAYS IN 2024

1                01/01/2024Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam(For) New Year's Day
2                08/02/2024Thứ Năm/ 목요일 / ThursdayViet Nam – KoreaTet Holiday
3                09/02/2024Thứ Sáu/ 금요일 / FridayViet Nam – KoreaTet Holiday
4                12/02/2024Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam – KoreaTet Holiday
5                13/02/2024Thứ Ba/ 화요일 /Tuesday
Viet NamTet Holiday
6                14/02/2024Thứ Tư/ 수요일 / WednesdayViet NamTet Holiday
7                01/03/2024Thứ Sáu/ 금요일 / Friday
KoreaMarch 1st Movement Day
8                10/04/2024Thứ Tư/ 수요일 / Wednesday
Korea

(For) National Assembly Election Day​
9                18/04/2024

Thứ Năm/목요일 / Thursday​Viet Nam (For) Hung King Day
10            30/04/2024Thứ Ba/ 화요일 / Tuesday
Viet Nam(For) National Reunification Day
11            01/05/2024Thứ Tư/ 수요일 / Wednesday
Viet Nam
International Labor Day
12            06/05/2024Thứ Hai/ 월요일 / Monday​
KoreaChildren's Day
13            15/05/2024Thứ Tư/ 수요일 / Wednesday
Korea
Buddha's Birthday​​
14            06/06/2024
Thứ Năm/목요일 / Thursday
Korea  
Memorial Day
15            15/08/2024Thứ Năm/목요일 / Thursday
Korea Liberation Day
1602/09/2024
Thứ Hai/ 월요일 / Monday
Viet Nam

Independence Day
17        03/09/2024Thứ Ba/ 화요일 / Tuesday
Viet Nam   
Independence Day
18    16/09/2024
Thứ Hai/ 월요일 / Monday
Korea
Chuseok
19          
17/09/2024Thứ Ba/ 화요일 / Tuesday
KoreaChuseok
​20
18/09/2024
Thứ Tư/ 수요일 / Wednesday
Korea
Chuseok
​​2103/10/2024Thứ Năm/목요일 / Thursday
​​Korea   ​​National Foundation Day
2209/10/2024Thứ Tư/ 수요일 / WednesdayKorea  (For) Hangul Day
​23​25/12/2024Thứ Tư/ 수요일 / Wednesday​KoreaChr​istmas​​

 ​  • ​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​