• ​​​​ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

   

  Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc

  123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
  Tel:  +0082-02-720.5124/+0082-02-725.2487
  Fax: +0082-02-720.4684/+0082-02-739.2064
  Email:  vietnamembassyseoul@gmail.com
  Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn

                                                                Cán bộ ngoại giao:

  NGUYỄN VŨ TÚ
  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.
  Tel: (82-2)-7205124  Fax: (82-2)-7392064

  Trần Trường Thuỷ
  Tham tán, Phó trưởng Cơ quan Đại diện
  Tel: (82-2)-7205124  Fax: (82-2)-7392064 

  PHÒNG CHÍNH TRỊ
  Tel: (82-2)-7252488/7252480/7205126  Fax: (82-2) - 7204684  
  1. Nguyễn Thạc Phong, Bí thư thứ nhất
  2. Cao Minh Đức, Bí thư thứ nhất
  3. Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư thứ nhất
  4. Trần Ngọc Long, Bí thư thứ nhất

  PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG
  Tel/Fax: (82-2)-7498362
  1. Đậu Xuân Long, Tùy viên Quốc phòng
  2. Nguyễn Danh Sơn, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

  PHÒNG HỢP TÁC AN NINH
  Tel: (82-2)-7666876   Fax: (82-2)-7649260
  1. Bùi Tấn Long, Tham tán

  PHÒNG CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG 
  Tel: (82-2)-3128576
  1. Nguyễn Quốc Thành, Bí thư thứ nhất

  BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 
  Tel: (82-2)-3641043  Fax: (82-2)-3641049
  1. Nguyễn Như Tuấn, Bí thư thứ nhất
  2. Bùi Công Định, Bí thư thứ hai
  3. Trần Quang Duy, Bí thư thứ ba

  VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ   
  Tel: (82-2)-3643661  Fax: (82-2)-3643664
  1. Phạm Khắc Tuyên, Tham tán 
  2. Bùi Việt Trường, Bí thư thứ ba
  3. Ngô Quang Huy, Tuỳ viên

  VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ
  Tel/ Fax: (82-2)-737-2317
  1. Đinh Thị Tâm Hiền, Tham tán          

  VĂN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  Tel: (82-2)-070-8158-8065   Fax :  (82-2)-070-8953-6698
  1. Ngô Văn Mơ, Tham tán 
  2. Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất  
  3. Dương Anh Văn, Bí thư thứ hai
  4. Nguyễn Đăng Quang, Bí thư thứ ba 

  PHÒNG LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN
  Tel: (82-2)-7347948  Fax:  (82-2)-7382317  
  1. Nguyễn Tấn Trung, Tham tán
  2. Phan Lộc Kim Phúc, Bí thư thứ hai

  VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN
  Tel: (82-2)-7205124    Fax:  (82-2)-7392064  
  1. Ngô Văn Tuất, Tham tán
  2. Hoàng Tuấn Việt, Bí thư thứ hai, Thư ký Đại sứ

   


 • Tạo bởi VP
  Cập nhật 22-10-2018

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​