​VŨ HỒ

 Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

 

 

Ngày tháng năm sinh:    22 tháng 7 năm 1967 tại Hà Nội, Việt Nam​

 

 

quyen-truong-som-asean-7469.jpg

 


Cập nhật: Tháng 3 năm 2024

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​