​​VŨ HỒ

 Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

 

 ​​​

Họ và tên:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngoại ngữ:

Học vấn:

Vũ Hồ

22/7/1967

Phú Xuyên, Hà Nội​

Tiếng Anh, tiếng Nga

Cử nhân tiếng Nga,

Thạc sỹ Kinh tế tại Nga,

Thạc sỹ​ Quan hệ quốc tế tại Mỹ.

viber_image_2024-04-09_09-03-29-605.jpg

 Quá trình công tác:​

10/1988 - 02/1993

 ​

02/1993 - 02/1994

03/1994 - 09/1994

0​9/1994 - 05/1999

05/1999 - 02/2003

04/2003 - 03/2008

03/2008 - 06/2013

06/2013 - 08/2016

09/2016 - 06/2017​

06/2017 – 02/2024

3/2024-nay

Hợp đồng, Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Bộ Ngoại giao

Đi học tại Học viện Ngoại thương Liên Xô (1990 - 1993)

Hợp đồng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Chuyên viên, Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao

Chuyên viên, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Bí thư thứ ba, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ

Chuyên viên, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Phó Tổng Lãnh sự - Người thứ hai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Mỹ

Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Vụ trưởng, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn QuốcCập nhật: Tháng 3 năm 2024

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​