​​​​​

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC


THỜI GIAN LÀM VIỆC

Bộ phận văn phòng:
- Thứ Hai - Thứ Sáu:                        09:00-17:00

Bộ phận lãnh sự: 

ĐT LCH HN ONLINE LÀM TH TC LÃNH S

       1. Cách thức đặt hẹn nộp hồ sơ theo các bước sau:

​​​​​                       i. Truy cập vào trang web https://vnembassy.setmore.com

                       ii. Chọn loại hình thủ tục lãnh sự cần thực hiện

                       iii. Chọn ngày và giờ cần đến Đại sứ quán để nộp hồ sơ

                       iv. Điền các thông tin cơ bản theo yêu cầu

                    ​ v. Mang theo phiếu hẹn (được hệ ​thống gửi qua email) đến Đại sứ quán theo đúng ngày giờ hẹn để nộp hồ sơ.

        2. Cách thức nhận kết quả hồ sơ:

        Hồ sơ được trả theo ngày ghi trên phiếu hẹn, trong trường hợp quá ngày ghi trên phiếu hẹn, đề nghị đặt lịch đến lấy trên trang đặt lịch trên.

       3. Các vấn đề cần lưu ý

               - Từ ngày 11/5/2020 trở đi chỉ các trường hợp đã đặt hẹn online mới được nộp hồ sơ lãnh sự.

               - Công dân vui lòng chỉ đặt một lần hẹn cho một hồ sơ lãnh sự. Trường hợp đặt lịch hẹn trùng sẽ bị hủy bỏ.

               - Công dân cần hoàn thiện hồ sơ trước để giảm thời gian nộp hồ sơ. Trường hợp chưa hoàn thiện cần phải đến trước giờ hẹn 20 phút để đảm bảo được nộp hồ sơ đúng theo giờ hẹn đã đăng ký.

              - Các hồ sơ liên quan đến chứng tử sẽ được nhận và xử lý vào bất kỳ thời gian nào. Các trường hợp đặc biệt sẽ được xem xét cụ thể theo từng trường hợp riêng.

GIỜ MỞ CỬA BỘ PHẬN LÃNH SỰ:

           1. GIỜ TIẾP NHẬN HỒ SƠ:

            - THỨ HAI:                                           9:30 – 12:00

            - THỨ BA, THỨ TƯ, THỨ NĂM:         9:00 – 12:00

           2. GIỜ TRẢ HỒ SƠ:                            14:30 – 17:0THỨ 2, THỨ 3, THỨ 4, THỨ 5 

NGÀY ĐÓNG CỬA: THỨ BẢY, CHỦ NHẬT VÀ CÁC NGÀY LỄ CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC


CÁC NGÀY NGHỈ LỄ CỦA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC NĂM 2022

 2022 베트남과 한국 공휴일

VIETNAMESE AND KOREAN PUBLIC HOLIDAYS IN 2022

 1    03/01/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam(For) New Year's Day
​2                31/01/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam – KoreaTet Holiday
3                01/02/2022Thứ Ba/ 화요일 / TuesdayViet Nam – KoreaTet Holiday
4                02/02/2022Thứ Tư/ 수요일 / WednesdayViet Nam – KoreaTet Holiday
5                03/02/2022Thứ Năm/ 목요일 / ThursdayViet NamTet Holiday
6                04/02/2022Thứ Sáu/ 금요일 / FridayViet NamTet Holiday
7                01/03/2022Thứ Ba/ 화요일 / TuesdayHàn QuốcMarch 1st Movement Day
8                09/03/2022Thứ Tư/ 수요일 / WednesdayHàn QuốcElection Day
9                11/04/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam(For) Hung King Day
10            02/05/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayViet Nam(For) National Reunification Day
11            03/05/2022Thứ Ba/ 화요일 / TuesdayViet Nam(For) International Labor Day
12            05/05/2022Thứ Năm/ 목요일 / ThursdayKoreaChildren's Day
13            06/06/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayKoreaMemorial Day
14            15/08/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayKoreaLiberation Day
15            02/09/2022Thứ Sáu/ 금요일 / FridayViet NamIndependence Day
16            09/09/2022Thứ Sáu/ 금요일 / FridayKoreaChuseok
17            12/09/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayKoreaChuseok
18            03/10/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayKoreaNational Foundation Day
19       ​     10/10/2022Thứ Hai/ 월요일 / MondayKorea(For) Hangul Day


  • ​​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​