ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

 

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc

123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
Tel:  +0082-02-720.5124/+0082-02-725.2487
Fax: +0082-02-720.4684/+0082-02-739.2064
Email:  vietnamembassyseoul@gmail.com
Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn​


 

                                                              Cán bộ ngoại​ giao:

NGUYỄN VŨ TÚ
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.
Tel: (82-2) - 7205124  Fax: (82-2) - 7392064

Trần Trường Thuỷ
Tham tán, Phó trưởng Cơ quan Đại diện
Tel: (82-2) - 7205124  Fax: (82-2) - 7392064 

PHÒNG CHÍNH TRỊ
Tel: (82-2) - 7252488/7252480/7205126  Fax: (82-2) - 7204684  
1. Nguyễn Thạc Phong, Bí thư thứ nhất
2. Cao Minh Đức, Bí thư thứ nhất
3. Trần Ngọc Long, Bí thư thứ nhất
4. Đặng Thùy Dương, Bí thư thứ ba

PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG
Tel/Fax: (82-2) - 7498362
1. Đậu Xuân Long, Tùy viên Quốc phòng
2. Nguyễn Danh Sơn, Phó Tùy viên Quốc phòng

PHÒNG HỢP TÁC AN NINH
Tel: (82-2) - 7666876   Fax: (82-2) - 7649260
1. Bùi Tấn Long, Tham tán

PHÒNG CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG 
Tel: (82-2) - 3128576
1. Nguyễn Quốc Thành, Bí thư thứ nhất

BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG 
Tel: (82-2) - 3641043  Fax: (82-2) - 3641049
1. Nguyễn Như Tuấn, Bí thư thứ nhất
2. Bùi Công Định, Bí thư thứ hai
3. Trần Quang Duy, Bí thư thứ hai

VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ   
Tel: (82-2) - 3643661  Fax: (82-2) - 3643664
1. Phạm Khắc Tuyên, Bí thư thứ nhất 
2. Ngô Quang Huy, Bí thư thứ ba
3. Văn Thị​ Mai Chi, Tùy viên

VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ
Tel/ Fax: (82-2) - 7372317
1. Đinh Thị Tâm Hiền, Tham tán          

VĂN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Tel: (82-2) - 070-8158-8065   Fax :  (82-2) - 070-8953-6698
1. Ngô Văn Mơ, Tham tán 
2. Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất​ 
3. Dương Anh Văn, Bí thư thứ hai
4. Nguyễn Đăng Quang, Bí thư thứ hai 

PHÒNG LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN
Tel: (82-2) - 7347948  Fax:  (82-2) - 7382317  
1. Trần Thanh Vân, Bí thư thứ nhất​
2. Phan Lộc Kim Phúc, Bí thư thứ hai

VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN
Tel: (82-2) - 7205124    Fax:  (82-2) - 7392064  
1. Nguyễn Tư Nghĩa Đức, Bí thư thứ hai
2. Hoàng Tuấn Việt, Bí thư thứ hai, Thư ký Đại sứ​ 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​