​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc
123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
Tel:  +82-2-720.5124/+82-2-725.2487
Fax:  +82-2-720.4684/+82-2-739.2064
Email: vietnamembassyseoul@gmail.com
Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn/​

Phòng Lãnh sự: 

Tel: +82-2 -7347948  Fax:  +82-2-7382317
Sau khi lựa chọn tiếng Việt hoặc tiếng Anh:
- Tư vấn visa và tiếng Hàn                  Nhấn phím 5
- Hộ chiếu và các giấy tờ khác:           Nhấn phím 4

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​