​​​​Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc
Tầng 5, Tòa nhà Mireco, 58 Jong-ro 5-gil, Jongno-gu, Seoul (03151)
Tel:  +82-2-720.5124/+82-2-725.2487
Fax:  +82-2-720.4684/+82-2-739.2064
Email: vietnamembassyseoul@gmail.com
Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn/​

Phòng Lãnh sự: 

Tel: +82-27.399.399   Fax:  +82-2-7382317​


 


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​