​​

​​​​Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul (03052)
Tel:  +82-2-720.5124
Fax:  +82-2-720.4684
Email: vietnamembassyseoul@gmail.com

Bộ phận Lãnh sự: 

Tel: +​82-27-​399.399 (tiếng Việt, tiếng Anh)                (for Vietnamese and English)

       +82-27-252.487 (tiếng Hàn Quốc)                       (for Korean language)

Email: lanhsuvnhq@gmail.​com


 


 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​