Đại sứ quán được biết hiện nay một số hãng hàng không yêu cầu công dân ta phải nộp Giấy xác nhận của Đại sứ quán mới được lên máy bay về Việt Nam. Về việc này, Đại sứ quán đã gửi công hàm thông báo cho các hãng hàng không liên quan về việc mọi công dân Việt Nam được phép nhập cảnh Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, và đề nghị các hãng KHÔNG yêu cầu công dân ta phải xuất trình giấy xác nhận của Đại sứ quán. 

Công dân Việt Nam tại Hàn Quốc khi làm thủ tục xuất cảnh có thể xuất trình CÔNG HÀM đính kèm dưới đây nếu các hãng hàng không yêu cầu.

Đại sứ ​quán xin trân trọng thông báo.

Công hàm của Đại sứ quán.pdf

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​